Kerstnachtdienst 2017

De kerstnachtdienst in de Jan van Arkel kerk in Genemuiden, luidden wij in met ons nieuwe kerstlied “Our promised Messiah”. Het vooruitzicht op de komst van de Messias brengt vreugde en hoop. Vol enthousiasme mochten we dit lied laten horen.

Kerstfeest is het feest van geloof, hoop en liefde. De dominee sprak in drie korte meditaties uit Lucas 2 vers 8-17 over “een teken van leven”.  We hoeven niet bang te zijn. Jezus wil in jouw en mijn situatie vrede brengen, Hij wil ons Teken van Leven zijn en Vrede van binnen geven.

We zongen als koor het lied “in die wondermooie nacht” de nacht waar in de stal in Bethlehem Jezus geboren werd.

Verder zongen we het lied “Christmas Time” Kerst, het feest van vreugde en hoop op vrede en betere tijden, het lied “For God so loved the World” over het feit dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft zodat wie in Hem gelooft eeuwig zal leven, “Hark the Herald” Glorie voor de pasgeboren Koning en als laatste lied “Mary did you know” waarin we zongen dat Maria’s zoon de Heer is van de hele schepping.

Als slot hebben we met de gemeente buiten het “Ere zijn God gezongen”, onder het genot van een glühwein en chocolademelk. Iedereen goede dagen en een hoopvol 2018.