Contributie

De leden van Living Water zijn per maand een contributie verschuldigd van € 12,50.

De contributie zal door het koorlid bij voorkeur maandelijks automatisch overgemaakt worden op IBAN: NL06 RABO 0321 4677 44 Rabobank-Genemuiden t.n.v. Vereniging Living Water o.v.v. “Contributie [voor- en achternaam koorlid]”.

Met vriendelijke groet,

André Groen
Penningmeester van Living Water